Medlemskontingent og treningsavgift

For å være medlem av Skjeberg VBK må man betale en årskontigent, og den er avhengig av hvilken type medlem man er. I tillegg må alle aktive medlemmer betale en halvårlig treningsavgift, avhengig av hvor mange ganger laget trener pr. uke. Denne avgiften er fast, selv om spilleren velger ikke å trene alle dagene.

Alle får 3 prøvetreninger før de må bestemme seg for om de melde seg inn i klubben. 

  • Kontingent - aktive medlemmer: kr.200,- pr. år

  • Kontingent - passive medlemmer, styremedlemmer og trenere: kr. 200,-.

  • Familiekontingent: kr. 350.-

  • Treningsavgift - minivolleyball (2 treninger i uka): kr.600,- pr. halvår.

  • Treningsavgift - ordinær volleyball (3 treninger i uka): kr.1200,- pr. halvår.

  • Treningsavgift - Old boys/girls (1 trening i uka): kr. 300,- pr. halvår.


Faktura for kontingent sendes ut på nyåret og treningsavgift sendes ut på nyåret og høsten. Skjeberg VBK bruker Spond og minidrett som betalingsformidling.
         

I tillegg må alle aktive spillere som skal spille seriekamper, løse lisens (unntatt de som spiller minivolleyball, da kjøper klubben en laglisens og sender inn navneliste til forbundet). Lisensen er også en skadeforsikring. Prisen på lisensen er avhengig av hvor gammel man er. Sjekk prisene her: https://volleyball.no/lisens-og-forsikring/  Faktura for lisens sendes ut fra Norges Volleyballforbund via www.minidrett.no.  Alle spillere må derfor opprette en bruker på minidrett.