Kontrollutvalget

FunksjonNavnTelefonE-postadresse
LederLene V. Hauge98139507
MedlemHege Hornnæs 41432499hege.hornnaes@sarprsborg.com
VaramedlemAnne Nilsen

Kontrollutvalget har blant annet følgende oppgaver:  

a. Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b. Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

Se Skjeberg VBKs lov §21 for full oversikt.

Dersom du har spørsmål om Skjeberg VBKs drift kan du kontakte styret, eventuelt kontakte kontrollutvalget dersom du har kommentarer til driften eller ikke ønsker å stille spørsmål til styret.