Innkalling til årsmøte i SVBK 2024

Postet av Skjeberg VBK den 10. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Skjeberg Volleyballklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 13.mars kl 18.00 i kantina på K5-bygget på Kalnes/ Grålum.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 26.februar til post@skjebergvbk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Spond samt klubbens hjemmeside www.skjebergvbk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skjeberg VBK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se klubbens lov på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Annhild Furfjord kontaktes på 90931760 eller annhildmf@gmail.com.


 Velkommen til årsmøte!

  

Med vennlig hilsen
Styret  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.