NM Stavanger 1. - 3.oktober

Postet av Skjeberg VBK den 27. Sep 2021

Denne gjengen skal til Stavanger til NM helgen 1. oktober. 
Fra torsdag 19.08 er i gang med trening

Postet av Skjeberg VBK den 15. Aug 2021

Etter en lang periode med nedstengning og restriksjoner er vi endelig i gang. Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkomne til ett volleyball år full med treningsglede, US runder, RM, NM og mye annet gøy.

Se treningstider under fanen treningstider 2021/22. 
Paravolleyball - Skjeberg VBK høsten 2021

Postet av Skjeberg VBK den 29. Jul 2021


Skjeberg VBK ønsker å starte opp med Paravolleyball høsten 2021. I dette ligger tilbud om å spille volleyball for personer med psykisk funksjonshemming og personer med fysisk funksjonshemming, gjerne sammen med personer uten funksjonshemminger. Paravolleyball for personer med psykisk funksjonshemming kalles Diamantvolleyball og paravolleyball for personer med fysisk funksjonshemming kalles Sittevolleyball. Du kan lese mer om dette på: https://volleyball.no/volleyball-paravolley/

Vi håper vi ser nettopp deg i Sandbakkenhallen - VELKOMMEN!

Paravolley - Skjeberg VBK 2021.pdf

Paravolleyball - NVBF.pdf
Tusen takk til Claudio

Postet av Skjeberg VBK den 7. Jun 2021

Torsdag 3.juni hadde Claudio sin siste trening i Skjeberg VBK. Vi ønsker han lykke til i Italia.
Halltrening

Postet av Skjeberg VBK den 11. Mai 2021

Mandag 10. mai fikk vi lov til å trene inne i hallen igjen. Topp stemning på alle baner.
Årsmøte 2021 - protokoll og oppsummering

Postet av Skjeberg VBK den 5. Apr 2021

Skjeberg VBK avholdt årsmøte onsdag 24. mars 2021. Årsmøtet ble i sin helhet avholdt på Teams, og det var en læring for både styret og deltakerne å få dette gjennomført på beste mulige måte. Det tok litt tid innledningsvis å telle opp rett antall stemmeberettigede. Vedlagt følger årsmøteprotokoll og tilhørende dokumenter. Klubben får lederskifte i at Bente Gamst Hornnæs går inn som leder og Nina Lundem går inn som nestleder. Ny sekretær i klubben er Nina Gripenberg og nytt styremedlem er Håvard Gurandsrud. Ellers er styret uforandret - med Lars Hansen, Iris Lundem og Anne Margrete Gabestad som styremedlemmer og Bjørnar Gabestad og Mina Brattset som vara. Klubben får ny regnskapsfører fra 2021; det er Turid Mobråten.

Avtroppende leder Nina Lundem benyttet anledningen til avslutningsvis å takke for innsatsen til de som nå går ut av roller i Skjeberg VBK:

  • Hans Petter Mobråten (sekretær)
  • Per Brattset (regnskapsfører)
  • Marita Kvisler (vara valgkomite)
  • Jan Talberg (revisor)

I tillegg takket Nina for all støtte og hjelp som styret har fått av kontrollkomiteen (Tore Bjørnetrø og Mona Brevik) i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av årsmøtet. Vi hadde ikke kommet i mål uten den bistanden.

Årsmøte i Skjeberg VBK 2021

Postet av Skjeberg VBK den 18. Mar 2021Det nærmer seg årsmøtet for Skjeberg VBK 2021. NB! Liten justering.Vedlagt følger sakspapirer for årsmøte onsdag 24.01.2021 kl.18.00 på Teams; bruk link     for å komme inn i møtet: bit.ly/3c0aY4Y
Vi tar utgangspunkt i å kjøre årsmøtet på Teams. For å kunne stemme, må du ha fylt 15 år og ha vært medlem av klubben i minst 1 måned. 
Medlemmer under 15 år har talerett. Foreldre må være medlemmer for å kunne ha tale/stemmerett. Med gyldig medlemskap menes betalt 
medlemskontingent. 

Nytt 21/3: 
Styrets forslag til dirigent: Lars Hansen
Styrets forslag til referent: Nina Gripenberg
Noe endret ordlyd i årsmelding.
Budsjettforslag uendret, men informasjon ved siden av foreslåtte beløpskal nå være helt korrekte. 
Balanse ble lagt ut i går.

Dersom noen medlemmer ønsker anonymt valg ved eventuelt benke-
forslag, må årsmøtet gjennomføres i Goplenum. Det er et elektronisk 
verktøy som er laget for gjennomføring av digitalt årsmøte. Styret har, som de fleste klubber i NIF, valgt å kjøre årsmøtet på Teams da 
Goplenum både koster ekstra og er krevende å bruke for ukjente. 
Styret ønsker imidlertid beskjed innen søndag 21.03.21 dersom noen ønsker anonymt valg ved eventuelt benkeforslag. Beskjed sendes 
Bente Gamst Hornnæs på 99593264.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøte:-)

På vegne av styret 
Bente Gamst Hornnæs nestleder Skjeberg VBK

2021-03-16 Beretning fra kontrollutvalg Skjeberg VBK.pdf

Resultat 2020 - signert.pdf

2021-03-22 Årsmelding 2020 Skjeberg VBK.pdf

Saksliste årsmøte Skjeberg VBK 24.03.2021.pdf

Budsjett Skjeberg VBK - 2021.pdf

2020-12-31 Balanse SVBK.pdf2 Kommentarer