Årsmøte 2021 - protokoll og oppsummering

Postet av Skjeberg VBK den 5. Apr 2021

Skjeberg VBK avholdt årsmøte onsdag 24. mars 2021. Årsmøtet ble i sin helhet avholdt på Teams, og det var en læring for både styret og deltakerne å få dette gjennomført på beste mulige måte. Det tok litt tid innledningsvis å telle opp rett antall stemmeberettigede. Vedlagt følger årsmøteprotokoll og tilhørende dokumenter. Klubben får lederskifte i at Bente Gamst Hornnæs går inn som leder og Nina Lundem går inn som nestleder. Ny sekretær i klubben er Nina Gripenberg og nytt styremedlem er Håvard Gurandsrud. Ellers er styret uforandret - med Lars Hansen, Iris Lundem og Anne Margrete Gabestad som styremedlemmer og Bjørnar Gabestad og Mina Brattset som vara. Klubben får ny regnskapsfører fra 2021; det er Turid Mobråten.

Avtroppende leder Nina Lundem benyttet anledningen til avslutningsvis å takke for innsatsen til de som nå går ut av roller i Skjeberg VBK:

  • Hans Petter Mobråten (sekretær)
  • Per Brattset (regnskapsfører)
  • Marita Kvisler (vara valgkomite)
  • Jan Talberg (revisor)

I tillegg takket Nina for all støtte og hjelp som styret har fått av kontrollkomiteen (Tore Bjørnetrø og Mona Brevik) i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av årsmøtet. Vi hadde ikke kommet i mål uten den bistanden.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.