Årsmøte i Skjeberg VBK 2021

Postet av Skjeberg VBK den 18. Mar 2021Det nærmer seg årsmøtet for Skjeberg VBK 2021. NB! Liten justering.Vedlagt følger sakspapirer for årsmøte onsdag 24.01.2021 kl.18.00 på Teams; bruk link   for å komme inn i møtet: bit.ly/3c0aY4Y
Vi tar utgangspunkt i å kjøre årsmøtet på Teams. For å kunne stemme, må du ha fylt 15 år og ha vært medlem av klubben i minst 1 måned. 
Medlemmer under 15 år har talerett. Foreldre må være medlemmer for å kunne ha tale/stemmerett. Med gyldig medlemskap menes betalt 
medlemskontingent. 

Nytt 21/3: 
Styrets forslag til dirigent: Lars Hansen
Styrets forslag til referent: Nina Gripenberg
Noe endret ordlyd i årsmelding.
Budsjettforslag uendret, men informasjon ved siden av foreslåtte beløpskal nå være helt korrekte. 
Balanse ble lagt ut i går.

Dersom noen medlemmer ønsker anonymt valg ved eventuelt benke-
forslag, må årsmøtet gjennomføres i Goplenum. Det er et elektronisk 
verktøy som er laget for gjennomføring av digitalt årsmøte. Styret har, som de fleste klubber i NIF, valgt å kjøre årsmøtet på Teams da 
Goplenum både koster ekstra og er krevende å bruke for ukjente. 
Styret ønsker imidlertid beskjed innen søndag 21.03.21 dersom noen ønsker anonymt valg ved eventuelt benkeforslag. Beskjed sendes 
Bente Gamst Hornnæs på 99593264.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøte:-)

På vegne av styret 
Bente Gamst Hornnæs nestleder Skjeberg VBK

2021-03-16 Beretning fra kontrollutvalg Skjeberg VBK.pdf

Resultat 2020 - signert.pdf

2021-03-22 Årsmelding 2020 Skjeberg VBK.pdf

Saksliste årsmøte Skjeberg VBK 24.03.2021.pdf

Budsjett Skjeberg VBK - 2021.pdf

2020-12-31 Balanse SVBK.pdf


2 Kommentarer

Kommentarer

 • Skjeberg VBK

  Balanse er nå lagt ut

  20 mars 2021
 • Robert Istvan Spilmann

  Hei flott regnskap men saver en oversikt over likvididet. Dvs egenkapital osv. Utestående fordringer. Hvordan er økonomien i klubben.

  19 mars 2021

Logg inn for å skrive en kommentar.