Lederskifte i Skjeberg VBK

Postet av Skjeberg VBK den 1. Jun 2020

Skjeberg VBK avholdt årsmøte i Simployers lokaler torsdag 28. mai 2020. Oppmøtet var noe beskjedent, med kun 6 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Årsmøtet forløp som planlagt fra styrets side, og vedlagt følger Årsmøtepapirene.

De største endringene er at klubben nå har fått nye leder og ny sekretær. Nina Lundem tar over lederrollen etter Bente Gamst Hornnæs. Her blir det et rollebytte, da Bente overtar Ninas rolle som nestleder i klubben. May Liss Olavessen går ut av styret og inn kommer Hans-Petter Mobråten. Vi takker May Liss for hennes innsats som sekretær for klubben, og ønsker Hans Petter velkommen inn i styret. 

Videre har klubben nå fått en kontrollkomite, etter krav fra NIF. Dette har også før til at vi har måttet gjøre noen endringer i klubbens vedtekter/lov, for å imøtekomme kravene fra NIF. Kontrollkomiteen er en ny gruppe, som har i oppgave å følge opp at klubben drives i henhold til regelverket. Vi takker Mona Brevik og Tore Bjørnetrø for at de tar på seg pionerrollen i forhold til den oppgaven.

Et annet nytt moment er et referat fra styremøter skal være tilgjengelig for klubbens medlemmer. Siden ikke alle medlemmer er på Spond, har årsmøtet vedtatt at mørereferatene legges i en egen mappe på hjemmesiden.

Vi gleder oss til sesongstart 2020/2021, og håper at den vil forløpe tilnærmet som normalt - på tross av koronarestriksjoner.

Protokoll årsmøte Skjeberg VBK 2020.pdf

Vedtekter Skjeberg VBK 28.05.2020.pdf

Resultat Skjeberg VBK 2019 - signert.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.